GUIDER & ARTIKLAR


Det är ett viktigt pr-arbete att genom guider & artiklar ledsaga sin framtida kund. Det fyller varumärket med innehåll, stärker kommunikationen samt att ni bygger en känsla av “Top of mind”.

1. Ni uppfattas seriösa och det ger er emotionella band till din målgrupp

Det här är förstås den viktigaste anledningen. Vi människor är inte så rationella som vi gärna vill tro. Vi reagerar starkt på känslomässiga argument och förlitar oss till ett företag som ger oss guidning innan processen med att välja leverantör startar.

2. Din målgrupp får anledning att komma tillbaka

Om du kan skapa engagerande artiklar/guider ökar dina möjligheter att få din målgrupp att frekvent tillbringa tid samt återkomma till dina kanaler, det är en viktig förutsättning för att kunna guida dem fram till att bli er kund.

3. Det kan bidra till en branschledande position

Att vara en pionjär inom en bransch eller ett produktområde kräver att företaget framstår som kunnigt och innovativt. Detta sker inte bara på en rationell nivå, det måste kännas som att man leder utvecklingen också.


guider & artiklar

3 skäl att nå potentiella kunder med artiklar/guider


Ni ger oss ämnen som ni tycker är viktig och relevant info för era befintliga samt presumtiva kunder.

Bestäm syftet. Slå fast vad ni vill att mottagarna ska veta, känna eller göra.

Vi skriver en artikel/guide på ca 600 ord. Artikeln kommer att förmedla ert önskade ämne. Texten blir utformad så att sökmotorerna (tex Google) tycker om den och börjar ranka upp innehållet.

  Er artikel lägger ni ut i alla era kanaler som hemsidan, Facebook, Instagram mm.

  Vi boostar artikeln även med annonser på Social Medier och Google.

Dessutom kan vi ta fram kontaktuppgifter till företag och personer som ni vill kommunicera direkt med.


Image
Image
Verksamma i hela Sverige - Säte i Stockholm


Kontakta oss redan idag!