Konverteringsoptimering


Konverteringsoptimering - CRO (Conversion rate optimization)Vi hjälper företag, stora som små, med konverteringsoptimering och beteendeanalys i världsklass. Grunden i vårt arbete är en egenutvecklade plattform där vi kan se väldigt mycket mer på djupet än vad man kanske kan se i ett traditionellt analysverktyg som de flesta använder (utan att nämna någon specifik).

Teknik
Vår moderna plattform är byggd för att hantera och analysera stora mängder interaktionsdata. Plattformen gör det möjligt att samla in data kring alla typer av interaktioner och händelser som sker på webbplatsen. Vårt neurala nätverk genomför även en första analys för att identifiera mönster och potential.

Datainsamling
Vårt unika system samlar upp till 6.5 miljarder datapunkter relaterat till varje besökares beteende och interaktioner, från start till konvertering.

Analys
Vårt neurala nätverk genomför en första analys innan en er Success Manager genomför en rigorös analys där förbättringspunkter identifieras.

Multivariate tester
Vi skapar och genomför A/B/C tester. Vid avslutande av test framgår tydligt den exakta intjäningen för respektive rekommenderad förändring av webbplatsen och dess påverkan på webbplatsens konverteringsfrekvens.

Resultatuppföljning
Under ett månatligt uppföljningsmöte går vi tillsammans ingenom utfallet för den aktuella perioden. Efter detta möte lämnas även rapporter där resultatet tydligt framgår.

Success Manager
Varje kund ges en dedikerad Success Manager vars uppgift är att hantera löpande analys, framtagning av lösningsdesign och tester, samt att hålla i den löpande kontakten. Våra Success Manager's säkerställer att er leveransgaranti uppnås.


Konverteringsoptimering CRO

Hur
Förstå var i kundresan som potentiella kunder väljer att avbryta konverteringen.

Varför?
Förstå de bakomliggande anledningarna till att kunder avbryter konverteringen.

Vad?
Vi levererar en lösningsdesign som avhjälper identifierade problem.

Och det bästa av allt - vår leveransgaranti
Vi är så trygga i vår leverans så att våra kunder får sina pengar tillbaka om vi inte levererar minst pengarna tillbaka under avtalsperioden.

Det vill säga - noll ekonomisk risk att jobba med oss. 🙂
Vår prissättning baseras på din webbplats storlek, allt är inkluderat till ett fast pris. Under vår leveransgaranti återbetalas det investerade beloppet om vi inte levererar en positiv ROI hänförligt till vårt arbete.
  • 100% leveransgaranti - Noll ekonomisk risk
  • Insats från kund – 30 minuter/månad, Converdiant gör allt arbete
  • 25 000+ utvecklingstimmar som grund till verktyget
  • Upp till 6,5 miljarder mätpunkter av beteendedata per session
  • Ingen påverkan av laddtider
  • Unik produkt i världen